bliver nød(t) til, kigge/kikke, linje/linie

Dansk Sprognævn (DSN) skal være deskriptive ifht. lovgivningen (mere om dette i en fremtidig artikel). Men det er de langt fra. Der er en hel del variationer af dansk som de mener er forkert, mens at de kalder andre for korrekte (dvs. dobbeltform). Jeg sammenligner tre eksempler. Metoden er at google ordet og kun søge på sider som ender på .dk, dvs. “”[søgeterm]” site:*.dk”.

“At blive nødt til [noget]” er en normal dansk, lettere idiomatisk frase. Frasen inkluderer dog ordet nødt som har et stumt T. Dette T har danskere det med at udelade. Googler man “bliver nødt til” og “bliver nød til”, så får man hhv. 92,500 og 19,500 resultater. Altså et forhold på 4.74:1.

Kikker(!) man på samme måde på “kigge” og “kikke”, så får man hhv. 325,000 og 56,700 resultater. Dvs. et forhold på 5.73:1. Men disse stavemåder anerkendes begge som korrekte. Nuvel, så er stavemåden kikke måske bedre lingvistisk set. Jeg foretrækker den i hvert fald. Men jeg er ikke under nogen illusion om at den er ualmindelig. Stavemåden nød i frasen ovenover er derimod noget mere almindelig.

Endnu værre ser det ud hvis man kikker på situationen med linie og linje. DSN mener nemlig kun, at linje er ‘korrekt’. Hvad siger Google? Hhv. 199,000 og 228,000 resultater. Et forhold på 1:15 til fordel for den if. DSN ‘ukorrekte’ stavemåde! Det er heller ikke kun normale mennesker som ‘gør det forkert’, det er også medierne.

Hvad værre er, at de ovenstående tal er misvisende. Informelt sprogbrug er nemlig meget mere brugt end man kan google sig frem til. Så i virkeligheden, så er nød til nok en del mere udbredt. Hvis man kunne få adgang til danskernes sprogbrug via Facebook, Skype m.m., så ville man kunne se dette. Det skulle da være muligt, at hive data fra Facebook. Nogle personer har jo flere tusind som skriver på deres væg, og disse personer kunne man få tilladelse af til at samle anonyme data fra.

Så, kære DSN, er det ikke på tide, at I åbner op for variation i stavemåderne?