Litteratur

Lyddansk udgivelser

Herunder findes en liste over udgivelser relateret til Lyddansk.

Forslaget

Emil O. W. Kirkegaard, Lyddansk, 2010, 1.0, (ca. 21,000 ord)

Emil O. W. Kirkegaard, Lyddansk, 2012, version 1.1, (ca. 21800 ord)

Emil O. W. Kirkegaard, Lyddansk, 2013, version 1.2, (ca. 21800 ord)

Emil O. W. Kirkegaard, Why spelling reform? A review of the reasons with a focus on Danish. Bachelor thesis.

Bagvedliggende undersøgelser

Emil Kirkegaard, Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen
mellem stavemåde og vokal i dansk retskrivning
, 2010 (pdf)

Emil Kirkegaard, Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen
mellem vokal og stavemåde i dansk retskrivning
, 2010 (pdf)

Emil Kirkegaard, Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem initialt J og udtale i dansk retskrivning, 2010 (pdf)

Andre dansk litteratur

Aage Hansen, Om Moderne Dansk Retskrivning, 1969
Scannet og søgbar PDF.
Download bogen

Aage Hansen, Udtalen i Moderne Dansk, 1956
Scannet og søgbar PDF.
Download bogen

Erik Hansen, Skrift, stavning og retstavning, 1999
Scannet og søgbar PDF.
Download bogen

Andet engelsk litteratur

The impact of orthographic consistency on dyslexia: a German-English comparison
Cognition. 1997 Jun;63(3):315-34.
Landerl K, Wimmer H, Frith U.

Applied Psycholinguistics 24 (2003), 621–635
MIKKO ARO, HEINZ WIMMER
British Journal of Psychology (1991), 82, 527-537
G. Thorstad
Scandinavian Journal of Psychology, Volume 46, Issue 3, pages 263–272, July 2005
HOLGER JUUL, BALDUR SIGURDSSON
British Journal of Psychology (2003), 94, 143–174
Philip H. K. Seymour, Mikko Aro, and Jane M. Erskine in collaboration with COST Action A8 network
Orthography development in Essentials of Language Documentation
Frank Seifart

Writing system development and reform: A process
Thesis for Master of Arts, University of North Dakota, 2006
Elke Karan

Phonological and morphological consistency in the acquisition of vowel duration spelling in Dutch and German
Journal of Experimental Child Psychology 92.4 (2005): 322-344.
Landerl, Karin, and Pieter Reitsma

Written Language & Literacy 7.2 (2004): 275-303.
Wiebelt, Alexandra.