Usystematiske ændringer

Udover en masse ord som får ændret sin stavemåde på systematisk vis, så er der en række ord som ikke er så lette at behandle systematisk. Nogle af dem er udenlandske ord, især fra engelsk. Dem er man nødt til at ændre en ad gangen. Nedenfor er de ord jeg er stødt på indtil videre, og den stavemåde som ordene nok burde have i stedet.

En afklaring er værd mht. bruget af ordet <usystematisk>. Det betyder ikke at ordenes stavemåder bare ændres sådan lidt tilfældigt. Det betyder blot, at det ikke er muligt med nogle generelle regler for ændringer at ændre disse ords stavemåder. Dansk retskrivning har systemer, og ordene rettes således at de passer med disse systemer.

Listen er ufuldstændig af flere grunde. For det første, så kommer der hele tiden nye ord til sproget, og man bliver derfor løbende nødt til at rette disse ord. For det andet, så er det svært at finde alle ordene som har en afvigende stavemåde. Hvis man kunne, så kunne man nok finde en systematisk løsning på problemet. Men vores søstersprog, norsk, har foretaget en masse lignende ændringer, og man kan med fordel kikke på norsk for at se hvilke ord de har ændret, og få inspiration til at ændre danske ord på lignende måder. Vi udtaler jo ordene relativt ens, hvorefter at det giver mening at stave dem relativt ens. I forskningen kan man formentlig finde lister over fremmedord, og på den måde finde en masse problematiske ord. Mht. engelske ord, se fx her.

Ordlisten nedenfor virker ved at ordets nuværende stavemåde kommer først. Efter et mellemrum så kommer de lyddanske stavemåder. Nogle gange har jeg foreslået flere lyddanske stavemåder. Dette skyldes ofte udtalevariation, især i normal tale. Fx udtales <og> nogle gange <ɔw> andre gange <ɔ>, hvortil jeg foreslår stavemåderne <ov> og <o>. Kortere stavemåder er at foretrække til meget normale ord, da det sparer folk arbejde med at skrive dem.

Ordliste

seksten sajsten
vejr vær
peber pevver/pever
kobber kovver
gjaldt galdt
det de
de di
af a
ad a
af- av-
nødt nød
selv sæl
halv hal
kampagne kampanje
vant van (som i <det er jeg vant til>)
hash hasj (fra NO)
giver give/gi
gav gav/ga (pst. vb. <give>)
have have/ha
havde hade
tage tage/ta
bad bad/bedte (pst. of vb. <bede>)
blive blive/bli
blev blev/ble
troede troede/trode
boede boede/bode
hoved hoved/hode
og ov/o
også ovså/osse/os
hierarki hiraki
egentlig eentli/entli/enli
til tel/te

Ord fra engelsk

single sengel
nice najs
computer kompjuter (<komputer> ses nogle gange)
billiard biljard
cool kul
guide gajd/gajde
fuck fok
okay okæj
smoothie smuthi (svært at give en dansk stavemåde da den engelske <th> lyd /θ/ ikke findes på dansk, og derfor er der ikke noget dansk system til at angive lyden. Den engelske digraf <th> beholdes derfor.)
bacon bæjkon
bodyguard bodigard/bodygard
design desajn
e-mail i-mæjl (nuvel står <e> for <electronic> på engelsk, men <i> kunne godt stå for <internet>, internet mail giver fint mening)
unfair onfær
Ord som er problematiske at give danske stavemåder

streetware (kan ikke angive /i:/ og /w/)
teenager (kan ikke angive /i:/ eller /ʤ/)