Lydskrift

Der findes flere forskellige lydskrifter som kan bruges. Mest normal er nok Det Internationale Fonetiske Alfabet (IPA). Dette system kan bruges til at angive lyde fra alverdens forskellige sprog. Dette har vi dog ikke brug for i denne sammenhæng. Vi har blot brug for at kunne angive de lyde som findes i dansk, og disse kun med en vis nøjagtighed. Der er mange små og irrelevante forskelle i udtalen som kun lingvister interesserer sig for. Disse har jeg undladt at vise med lydskriften. Samtidig er der detaljer som stød og tryk som heller ikke er angivet af lydskriften her.

Fra Lyddansk 1.0

Der anvendes en lydskrift til at vise udtalen mere (meget mere) præcist. Den som anvendes er den som findes i PNO (løst baseret på Dania og simplificeret). Nogle andre personer har dog foreslået at bruge lidt flere tegn end dem der anvendes heri fx Hansen (1956) s. 30 som synes at der er brug for et tredje tegn til angivelse af en A-vokal, og han nævner også nogle andre eksempler. Jeg har ikke fundet det nødvendigt. Herunder kan ses hvordan de forskellige skrifttegn er anvendt i dette essay. De er ikke angivet i nogen speciel rækkefølge, men bliver ofte angivet efter hvordan man bruger munden til at udtale dem. Hvis der er mere end to relevante vokalbogstaver, så er det hvor lyden er markeret med kursivt.

Skemaerne er reproduceret nedenfor.

Skema 1a – Oversigt over lydskrifttegn for vokaler

Skrifttegn Udtales som i
[a] tal, sal, hval, mal, sand, tand, sagde, tilbage
[ɑ] ([á]) sang, lang, tang, far, kaffe, fakkel, lap, gaffel
[e] fe, le, se, be, te, Peter, til, vil, spil, mere, flere
[i] ti, si, bi, ni, sige, pige, lige, hi, lig, gide, pine
[y] sy, Thy, by, ly, ny, fly, dy, fy, lyd, myg, styg
[ø] ø, bøg, sø, nødig, kø, tø, bøtte, flytte, nytte
[ö] høvl, brøk, rød, brød, tømmer, tør, søn, køn
[õ] rør, smøre, første, grøn, mørk, hjørne, børn
[å] å, ål, sål, bål, mål, tåle, måle, kål, Åse, skåne
[ɔ] ([ó]) ånd, rådne, åre, såre, lår, over, tov, ovn, snot
[ə] ([é]) nazisme, forbyde, gibbe, hændelse, høne,
[u] sur, pur, lur, nu, sgu, kunne, mulig, skur, bur

 

Skema 1b – Oversigt over lydskrifttegn for konsonanter + halvvokaler

Skrifttegn Udtales som i
[b] bi, be, bid, busk, bas, bat, bit, byt, båt,
[d] de, det, den, dem, da, du, dø, dyt, dus,
[ð] d, sød, blød, nød, kød, bed, led, sid
[f] fe, far, Fie, Fur, fabel, elefant, fantastisk
[g] gø, gå, gøre, Gasolin, gamma, ganske
[h] hø, ho, ha, har, hej, hus, hidsig, hent
[j] ja, jo, jeg, jep, Jeppe, javel, jantelov, jage
[k] ko, kø, kan, kendt, kunne, kilde, kulde, kunstig
[l] le, lo, ly, læ, lå, lad, led, Lis, los, langsom,
[m] må, mø, man, men, min, mon, mink, mene,
[n] ni, nu, ny, nå, næ, nas, nok, nemlig, nok, næse
[ŋ] penge, konge, ting, ding, mink, flink, pink, zink
[p] på, pi, pæn, pas, pus, pose, pibe, penis, pastor
[r] rå, ro, ry, ru, ret, rar, ros, rum, rus, rask, race,
[s] se, si, so, så, sy, sad, set, sod, sok, syde, søde
[t] te, ti, to, ty, tø, tå, tag, tid, tog, tus, tøs, tale
[v] ve, vi, vag, ved, vis, vor, vug, vås, hvad, hvem
[w] tog, tåge, låge, show, måge, kåge,