Homografer

Homografer (ord som staves ens) anføres ofte som en grund til, at man ikke skal have en mere fonetisk stavemåde på ord. Idéen er, at homografer forvirrer sprogbrugeren, og derfor gør sproget dårligere. Dette er sådan set rigtigt nok, men det er langt fra altid at det forvirrer sporgbrugere. Generelt, så er det mest når ordene er i samme grammatiske kategori og i samme kontekst, at der opstår problemer – og heldigvis for det! Dansk indeholder nemlig en en hel homografer allerede, og disse forvolder sjældent folk problemer. Samme er tilfældet på engelsk.

Denne side er ment som en opsamling af homografer som enten forsvinder eller kommer til at eksistere efter en Lyddansk reform.

Homografer som kommer til

to [to] (2), og tog→to [to] datid af tage (som i at tage fat).

Homografer som forsvinder

tog→tåv [tåw] (et køretøj) og tog→to [to] datid af tage (som i at tage fat).

<gener> [genɔ] flertal af <gen> (en arvelig enhed) og <gener>→<sjener> [sjenɔ] flertal af <gene> (et forhold der er til besvær og generer = ULEMPE, PNO). Eksempel på flertydighed.

<helt> /helt,hælt/. Den sidste blir til <hælt> og homografer forsvinder derfor.