otte og ottende

Et problem for Lyddansk 1 som ændrer stavemåden baseret på vokal, er visse bøjninger. Jeg er stødt på et sådant eksempel: otte /å:tə/ har en skidt stavemåde. Der er dobbeltkonsonantbogstav til et ord med lang vokal, og vokalen er angivet forkert. På LD staves det åtte, men man kunne sagtens tillade åte også, som giver en bedre angivelse, men ikke følger af reglerne. Problemet kommer når man skal til bøjningen ottende /ɔdənə/ if. PNO, men måske nærmere /ɔdnə/. Skal man ændre stavemåden på dette ord så det følges med otte? Det er ikke en ændring som sker på baggrund af reglerne: O med /ɔ/ ændres ikke. Men måske man skulle lave en undtagelse alligevel så morfemet så forbindelsen mellem otte og afledningen ottende holdes tydelig.