Synkoper

En synkope er det som sker i ord som cykel som bøjes til cykler i pluralis. Stavemåden følger ikke altid helt med disse ændringer. Man kunne argumentere for, at det måske ligefrem er en god idé, at beholde stavemåder som er regelmæssige til disse ord. I eksemplet/eksempelet fra før ville stavemåden for cykler altså forblive cykeler.

TO har faktisk allerede en række alternative stavemåder for sådanne ord. Denne praksis bør man blot udvide til at omfatte de ord som den ikke dækker lige nu.

Forfatterne af Dansk Grammatik nævner et par eksempler: eksemplet og eksempler i stedet for eksempelet og eksempeler. Dette er mærkeligt, da dette er en tilladt variant. Måske en ændring siden at de skrev bogen? Som eksempel på hvor som ikke har synkope i stavemåden, men som har i udtalen nævner de tunneltunneler ikke *tunler. På LD ville dette blive tånler hvis man fjerne stumme bogstaver.

Hvor mange ord drejer det sig om? Det er svært at sige, men vi kan gætte lidt. Alle deres eksempler slutter på enten EL eller ER. Sådanne ord kan man jo finde i RetO vha. DAT. I min gennemgang af nogle tilfældige ord som kunne mangle en anden stavemåde, så fandt jeg ikke nogen som gjorde dette. Altså, alle ordene jeg fandt som opfylder betingelserne havde allerede en variant uden stumt E i RetO. Så synkope er åbenbart ikke noget stort problem for TO. Dette er jo godt, da man i så fald ikke skal ændre noget!