Navne og Lyddansk

Stavemåden af navne er nok dem som folk er mest konservative med. Derfor finder man stadig folk som hedder Schou til efternavn, som er en gammel tysk-agtig stavemåde for Skov, som folk også hedder. Ja, begge efternavne er faktisk i stigning if. Danmarks Statistiks Navnestatistik, hhv. 3.808 til 3.827 (+19) og 7.496 til 7.552 (+56). Heldigvis er den gode stavemåde mest udbredt, og den spreder sig også hurtigere.

Grunden til at efternavne forbliver uændrede er, at folk arver dem, og hvis man i så fald ændrede dem, så ville det ikke passe med resten af familien. Så, man kan enten vælge at stave det anderledes end resten af familien, eller måske forsøge at ændre navnene på alle i familien på en gang. Der er jo en grund til at man ændrer stavemåderne til noget som giver mening, nemlig den, at så kan folk faktisk stave til ens navn. De fleste danskere er nok bekendt med en eller anden som har et efternavn som er svært muligt at stave til, ikke fordi at det er specielt udenlandsk, men bare fordi at det har en obskur stavemåde.

Denne forklaring virker dog kun for efternavne (disse arves), og ikke for fornavne. Men også her finder man en række andre stavemåder.

Pigenavne

Her ses top 20 pigenavne:

1 Anne 47.466
2 Kirsten 45.268
3 Hanne 40.595
4 Mette 39.225
5 Anna 36.001
6 Helle 34.665
7 Susanne 31.949
8 Lene 31.617
9 Maria 28.183
10 Karen 28.063
11 Inge 27.946
12 Marianne 27.689
13 Lone 26.001
14 Bente 25.664
15 Camilla 24.705
16 Pia 24.605
17 Inger 24.458
18 Jette 24.207
19 Charlotte 23.911
20 Louise 23.881

 

Camilla kan også staves med K, altså Kamilla. En stavemåde som er bedre. Fordelingen er 24.705 vs. 3.371.

Man kunne forestille sig, at nogen har rettet stavemåden på Charlotte til noget som giver mere mening, dvs. Sjarlotte. Men et opslag viser, at der er <3 som hedder dette.

Louise kunne man godt stave uden enten O eller U (alt efter hvilken vokal man ønsker udtalt). Standard stavemåden har 23.881, mens Loise nøjes med 36, og Luise har 635.

Nogle af disse navne hvor vokalen er /æ/ men stavemåden er E. I Lyddansk ville disse blive ændret til at staves med Æ. Dette er måske ikke alt for smart, nu hvor man er meget internationale. Navnene er: Mette, Helle, Bente, Jette. En søgning på en variant af disse giver 3, <3, <3, <3 resultater, hhv.

Til sidst er er navnet Inger som jo har en /e/ vokal, og derfor burde skrives Enger. Men en søgning giver 0 resultater. I kontrast, så staves de nærliggende navneord Eng (en slags græsområde) og England (et land) med E.

Drengenavne

Top 20 drengenavne er:

 

1 Jens 50.697
2 Peter 50.336
3 Lars 46.209
4 Michael 45.617
5 Henrik 43.258
6 Søren 42.498
7 Thomas 42.258
8 Niels 40.048
9 Jan 39.639
10 Jørgen 38.145
11 Hans 38.062
12 Christian 37.318
13 Martin 37.291
14 Anders 34.987
15 Morten 34.423
16 Jesper 34.307
17 Ole 34.130
18 Per 33.613
19 Erik 32.885
20 Mads 30.277

 

Her er en række navne som ville blive stavet anderledes på Lyddansk.

Navne med CH og /k/ som Michael og Christian findes også i alternative og bedre udgaver. Hhv. Mikael og Kristian, med 5.381 (-17) og 16.566 (-83).

Stumt H er nærliggende at se på, og findes i navnet Thomas. Her er den åbenlyse forbedring Tomas som har 1.012 (+14).

Niels udtales /’nels/ hvorfor at stavemåden Nels er optimal. Alternativt så bruges også Nils. Denne er vel marginalt bedre da den ikke har dobbelt angivelse af en vokal, men i stedet har den beholdt det forkerte bogstav. Disse to stavemåder har hhv. 149 (0) og 2.320 (-16).

Mads har et stumt D som dog ikke bliver rettet i Lyddansk 1, men hvis man bare sletter dem, så virker stavemåden Mas optimal. Denne har dog <3.

Ligesom med pigenavnene, så er der et par navne med E som udtales /æ/: Jens, Henrik, Jesper. Disse kunne ændres til at have Æ. Alle tre har <3.

Til sidst er der to navne med I som udtales med /ä/ nemlig Henrik, Christian. Alt efter hvad man synes, at man skal gøre med denne vokal, så får man enten versioner med E eller Æ. Jeg foretrækker E. Alle varianter af Henrik har <3, mens at Krestian har 46 (-3) og Chrestian har 4 (+1). Versioner med Æ har <3.

Efternavne

Top 20 efternavne er:

1 Jensen 268.346
2 Nielsen 267.030
3 Hansen 223.478
4 Pedersen 168.268
5 Andersen 162.563
6 Christensen 122.199
7 Larsen 119.299
8 Sørensen 114.366
9 Rasmussen 96.958
10 Jørgensen 90.695
11 Petersen 82.195
12 Madsen 65.686
13 Kristensen 61.623
14 Olsen 49.522
15 Thomsen 39.557
16 Christiansen 37.763
17 Poulsen 32.667
18 Johansen 31.702
19 Møller 30.357
20 Knudsen 30.019

 

Mange af disse kan rettes på samme måde som deres beslægtede fornavne. -sen i de danske efternavne betyder blot “søn” Altså, Petersen = søn af Peter. Disse stammer fra dengang at staten besluttede sig for, at nu skulle alle have et efternavn. Disse kaldes derfor for patronymer, eller som Familiestyrelsen kalder dem med redundans “patronymnavne” – fader-navne-navne.

Tomsen har 46 (+2), Krestensen 15 (-1), Krestiansen <3 (0), Masen <3 (0), Povlsen 1.609 (-3), Knusen <3 (0), Nilsen 198 (+6), Nelsen <3 (0), Jænsen <3.

Specifikke navne som ikke er nævnt tidligere

Af og til støder jeg på en ny stavemåde for et navn som jeg ikke tidligere har set. Jeg vil i fremtiden forsøge at notere dem nedenunder.

 

Laura 14.648 (+518) – Lavra 5 (+1)

Mikkel 26.481 (+508) – Mekkel 3 (+3)

Jacob 19.701 (+83) – Jakob 15.868 (+101)