Én eller ét?

Af Henning Bergenholtz. Første gang bragt på Den Korte Avis.

—-

Hvis en person skriver en bord, er det forkert. Det hedder et bord. Hvis vi ser bort fra ærkejyder og indvandrere, har vi danskere ved de allerfleste substantiver ikke problemer og laver ikke fejl.

Eksperter” tager fejl

Når flere læsere i læserbreve til Den Korte Avis, bl.a. Hanne Niebe, Merethe Egeberg Holm, Tommy Frost-Hansen, beklager sig over professorer og andre ”eksperter”, som virker utroværdige, når de bruger en og et i flæng, er jeg enig med læserne. Det er møgirriterende, det er også påfaldende.

For eksempel hørte jeg for nogle måneder siden speakeren i TV2-Nyhederne sige: ”I piratfarvande kan det være en spørgsmål om liv og død.” Men denne fejltype forekommer faktisk ikke ret hyppigt. Vi lægger bare særligt meget mærke til den.

Fremmedord

I andre tilfælde er det måske ikke bare sprogbrugerne, men også den kritiske lytter og læser i tvivl ved en del substantiver, særligt fremmedord og nyord, hvor sprogbrugen varierer. Hvis en ekspert i en tv-udsendelse første gang siger spagnummen, virker det sjusket, når vedkommende næste gang siger spagnummet.

I dette tilfælde er det sådan, at Dansk Sprognævn godtager begge former. Eksperten har ikke lavet en sprogfejl, men bruger sproget usystematisk og forvirrende for lytteren.

1500 substantiver hvor begge dele er tilladt

Sådan er det for knap 1500 danske substantiver, for eksempel cirkus, maraton, kulilte. Her tillades både en og et. Det er fint, at Dansk Sprognævn ikke nøjes med at tillade en cirkus, så enhver brug af et cirkus skulle rettes af læreren eller en korrekturlæser, der vil følge sprogloven.

Kunne Dansk Sprognævn da finde på det? Ja, det kunne de, selvom man må håbe på, at de i den nye udgave af Retskrivningsordbogen, som kommer i november i år, vil rette op på nogle af deres fejl.

Det er for eksempel ikke tilladt at skrive på langt sigt, kun på lang sigt, fordi sigt efter Dansk Sprognævns norm kun kan være fælleskøn. Den forbudte variant giver knap 400.000 hits ved en Google-søgning, den tilladte knap dobbelt så mange.

Et detergent

Det er heller ikke tilladt at skrive en detergent, kun et detergent (kemisk middel, der fjerner kalk i vand og afspænder det, så eksempelvis vaskemidler får lettere ved at gøre tøj eller opvask rent). Og det selvom man i fagtekster og aviser næsten kun finder brug af fælleskøn. Her bør begge køn tillades, både i disse og flere andre tilfælde.

Denne løsning er ikke tilstrækkelig, men den ville rigtignok sørge for, at vi ikke i for høj grad og helt uden grund gøres til et folk af sproglige lovovertrædere.

At tillade alt eller bare mere giver nemlig ikke den hjælp, som en sprogbruger, der kommer i tvivl, har brug for.

Hvis en person kommer i tvivl om, hvorvidt det nu er bedst at skrive en eller et cirkus eller en eller et detergent, bør der oplyses om, at begge former bruges, men at den ene er den almindeligt brugte og derfor anbefales.

Personen kan så vælge at følge anbefalingen, dvs. et cirkus og en detergent.