Ord som har to ens bogstaver ved siden af hinanden som udtales forskelligt

Jeg er ved at læse en mere eller mindre tilfældig bog (Sproget – Hverdagens mirakel af Hans Arndt – HA) om lingvistik. Tilfældigheden er, at den anbefales til dem som gerne vil læse noget mere om lingvistik før at de starter på lingvistikstudiet. Jeg fandt en brugt kopi for 50 dkk, og tænkte “hvorfor ikke?”. På side 15 skriver HA

Sprogrigtighed

Dansk Sprognævn rådgiver (bl.a. i Retskrivningsordbogen) om hvad der er godt dansk. Det gør de ved at registrere hvad gode sprogbrugere gør. Jeg må indrømme at jeg ikke i alle tilfælde følger deres råd. Fx skriver jeg Du og Dig med stort – det er i overensstemmelse med almindelig praksis for tiltaleformer som De, Dem, og I (men af forskellige grunde ikke jer), og i ældre sprog Eder. Desuden skriver jeg sukces og akceptere – c udtales på to forskellige måder (som k eller s), på dansk, men at have de to ved siden af hinanden forekommer mig uheldigt. Jeg følger stort set principperne fra enhedskommatering som de er udstukket af Dansk Sprognævn, men afviger på nogle punkter hvor jeg mener at en anden kommatering letter læsningen. Endelig sætter jeg ikke punktum efter småforkortelser som dvs, osv og evt – det kan undertiden forstyrre tydeligheden at et punktum ikke er et punktum. Jeg håbe min læser vil tilgive mig disse (u)vanner, såvel som de trykfejl eller stavefejl som utvivlsomt også er blevet tilbage.

Inden vi kommer til hovedemnet, så vil jeg da lige bemærke, at jeg er stærkt uenig i hans undskyldende måde at bryde med standarden på. Denne attitude er nødt til at stoppe! Der er intet helligt eller specielt ved standarden som den er i dag.

Mht. hans ræsonnering, ja det er jo svært at være uenig, og når bogstaverne står lige ved siden af hinanden så er det særligt tydeligt. Jeg bemærkede da også dette i Lyddansk essayet i en fodnode

[cancer er] I øvrigt et eksempel på et ord hvor det går helt galt da C et sted udtrykker [k] og et andet sted [s] i samme ord, et andet eksempel er TO accent [ɑksaŋ] (p. 44)

Tidligere på siden diskuterede jeg også ord med dobbelt initialt UU, men lad os se på problemet helt generelt. Ved hjælp af DAT er det jo relativt let at finde alle ord som har det samme bogstav to gange i træk. At sortere disse for ord som også har disse to bogstaver med forskellige lyde, er et større arbejde, selv hvis jeg havde adgang til en ordbog med lyddata. Politikens Nydansk ordbog har ganske rigtigt lyddata, men deres datafil er ikke åben, så jeg kan ikke lave noget software som graver de rigtige data frem. En skam!

A

Der er ikke så mange ord, 12, med dobbelt A, og ingen af disse ser ud til at have forskellige lyde, medmindre at vi altså betragter stumhed som en lyd. Disse ord er enten sammensatte fx extraarbejder /ægstrɑ ɑ:bajdɔ/ eller har et stumt A som angiver vokallængde fx afrikaans /ɑfrikɑ:ns/.

B

Der er en del ord, 200, med dobbelt B en hel del af dem baseret på dobbelt og kobber. kobber er jo særligt interessant da B’erne her er associeret med lyden /w/ i stedet for /b/ som er standardlyden. Der er et par ord hvor B nogle gange udtales /w/ typisk nævnes pibe, skib, købe. Jeg fandt ikke et ord som havde to forskellige lyde med de to B’er.

C

Lidt færre ord end B, 83, men stadig en del. Her findes et stort antal ord som har C med to forskellige lyde, og en masse ord som ikke har. I første kategori finder man acceleration /ɑg’sælərɑ’sjon/, accept /ɑg’sæbt/, accent /ɑg’sɑŋ/. I anden kategori finder man ord som broccoli, piccolo, toccata, alle med lyden /g/. Der er også en underkategori af første kategori. Her finder man ord som har C med to forskellige lyde, men på en helt absurd måde, fx boccia /bɔdsja/, capriccio /kɑ’pridsjo/ hvor C angiver lyden /d/. Øh. Disse ord er relativt få og ser ud til at komme fra italiensk.

D

Her er der mange ord, 614. Alt for mange til at gennemgå. Der er en del ord hvor DD angiver /d/ fx addere /a’deɔ/ eller /ð/ som i vædde /vædə/ og nogle hvor DD angiver /ðd/ fx sammensatte bløddyr /bløðdyr/. Jeg kunne ikke finde et ord som ikke var sammensat og havde to forskellige lyde. Om HA vil inkludere sammensatte ord ved jeg ikke. Formentlig ikke.

E

172 ord. Alle ordene ser ud til at være sammensatte fx typeenhed eller engelske låneord som weekend.

F

468 ord. Ord med dobbelt FF er interessante mht. HA’s idé. af alene udtales jo bare /a/, men i sammensætningen er udtalen /ɑv/, en anden A-vokal samt en ekstra konsonant. En typisk ord er nok affald /ɑv’fal/. En hel del andre ord har bare FF med lyden /f/, fx kaffe /kɑfə/.

G

640 ord. Alle ord har vistnok GG som /g/ fx hygge /hygə/. Nogle af dem er sammensatte. Det mest anormale jeg spottede var glægg som er det eneste ord i RetO med GG i slutposition.

H

9 ord. De fleste af dem forkortelser, fx hhv. Et ord opfylder vores kriterie, men det er et låneord fra engelsk highhat /hɑjhat/.

I

19 ord. Nogle af dem sammensatte fx biindtægt, andre med en enkelt lyd /i/ fx Hawaii nogle med en gentaget lyd /ii/ fx shiisme /sji’ismə/.

J

Ingen ord.

K

1240 ord. Næsten alle af dem med lyden /g/ fx nikke, nogle få med lyden /k/ fx okkult /o’kult/ el. /ɔ’kult/. Måske findes der nogle få ord med /gk/. Dette er muligt hvis ordet består af to dele. En del som slutter på /g/ med et K, og en del som starter på K med /k/. Jeg ledte efter et men fandt ikke et.

L

2043 ord. Langt de fleste med LL som /l/, men minimum et ord skiller sig ud billard /biljɑ:d/.

M

1526 ord. Alle med /m/, tror jeg. Fx amme.

N

684 ord. Alle med /n/, tror jeg. Fx danne.

O

99 ord. Der er lidt af hvert. Nogle af dem er sammensatte fx autoophug. Nogle engelske låneord fx look. Nogle har /oå/ fx koordinere /koådi’neɔ/ if. PNO, men jeg tror nu at mange udtaler det /kɔdi’nere/. Nogle har /oo/ fx zoologi /soolo’gi/ if. PNO, men jeg tror at mange udtaler det lignende engelsk dvs. /su:lo’gi/.

P

691 ord. Vistnok alle med lyden /b/ fx oppe.

Q

Ingen ord.

R

726 ord. Lidt forskellige udtalelser. Svært at kategoriere, da lydskriften ikke klarer opgaven alt for godt. Jeg fandt ikke lige noget ord som klart har to forskellige lyde.

S

1637 ord. Ser alle sammen ud til at have /s/ fx masse.

T

1546 ord. De fleste har /d/ satte nogle /t/ fx brutto, men nogle sammensatte har andre ting fx /ŋt/ i accenttegn.

U

28 ord. Nogle har lang vokal /u:/ fx Nuuk. Nogle sammensatte har /uu/ fx uudtalt, andre har /uå/ fx uundgåelig. Nogle har /uå/ if. PNO fx vakuum, men jeg tror nu ikke at folk udtaler det sådan. Folk siger nok nærmere /vɑkum/ el. /vɑkåm/. Men annuum udtales nok /anuåm/ af de fleste. Vil HA skrive dette som annuåm?

V

44 ord. Alle sammen enten sammensatte eller forkortelser (vvs). Nogle af sammensætningerne har /vv/ fx livvagt, andre har /wv/ fx havvand.

W

Ingen ord.

X

Ingen ord.

Y

Ingen ord.

Z

33 ord. Nogle af dem har /s/ fx jazz, andre har /ts/ fx pizza. Dette kan HA da umuligt være tilfreds med. Vil han gå hele vejen og skrive pitsa (som i Lyddansk!) eller nøjes han med at rette et bogstav og få pitza?

Æ

Ingen ord.

Ø

Ingen ord.

Å

Ingen ord.