Dialog med Mia Skovsgaard Egander

[efter at have snakket om emnet på en anden persons væg]

Mia Skovsgaard Egander

Jeg har forbarmet mig lidt over dig. Hvis du kunne tænke dig at høre mine grunde til at holde fast ved de sprognormer, som gælder, vil jeg gerne dele dem med dig. Jeg synes, det er godt, at du er så optaget af sproget – også selvom jeg er meget uenig i de holdninger, du har til det. Uden at ville overbevise dig eller starte en lang diskussion, vil jeg blot opliste nogle af de problematikker, jeg får øje på, angående dit omfattende sproglige projekt. Er du interesseret i det? Du sagde jo, at du gerne ville have data vedrørende holdninger til sprogreformer. Det er bare et tilbud.

Emil ‘Deleet’ Kirkegaard

Let’s hear it. smile

Mia Skovsgaard Egander

Så tror jeg, den er ved at være der smile Disse er blot de ting, jeg uden videre kunne komme på her til aften. Der dukker sikkert flere op, hvis jeg tænker yderligere over det. Men du kan jo se, om du kan finde mening i noget af det, jeg skriver. Som sagt ønsker jeg ikke nogen debat, jeg ville bare give dig indsigt i de problemstillinger, jeg umiddelbart får øje på.

Lingvistisk:
– Der er en række sproghistoriske problemer forbundet med en så radikal ændring af sproget. Et eksempel herpå vil være, at det vil blive sværere at kunne genkende et ord på tværs af sprog, som ligger inden for samme sprogstamme. Dermed vil det blive sværere at undersøge, hvor sproget kommer fra – og hvilke ord, der har dannet udgangspunkt for de ord, vi bruger i dag.
– Noget andet er det rent praktiske ved en ændring, som er så omfattende. Du vil skulle opstille helt nye grammatiske regler, bøjningsskemaer mv.
– Desuden kan jeg se, at du i verbernes infinitivendelser stadig bruger e. Det er vel tættere på en ø-lyd – og det vil sikkert kun udvikle sig yderligere i retning af en sådan. Hvis du skal være konsekvent i din reform, må du derfor sætte ø i som infinitivendelse hos verberne. Det går i høj grad ud over al traditionel bøjning.

Sprogudviklingen:
– Sproget er dynamisk. Det er jeg med på. Og netop fordi det er dynamisk, skulle vi ændre stavemåderne hele tiden, hvis de skulle følge udtalen – hvad vi ikke har haft for vane at gøre i så stor stil, som det er din plan. Det vil være utrolig upraktisk at skulle ændre stavemåder for store dele af sproget hele tiden, blot fordi der sker en mindre ændring i udtalen. Din model er jo ikke eviggyldig. At skriftsproget ikke forandres med lige så høj fart som det talte sprog, sikrer, at der er en vis kontinuitet, og at vi kan forstå det, folk har skrevet for 50 (eller 500) år siden.
– Dit projekt løser øjensynligt ikke det fonetiske problem, at mange bogstaver har flere forskellige udtalemåder. Hvis dit projekt skulle lykkes, skulle man faktisk indføre nye bogstaver, så man kunne kun havde én udtale pr. bogstav (da hele dit system jo bygger på udtale, så vidt jeg kan se). Det er i forvejen bøvlet at have Æ, Ø og Å (som jeg dog naturligvis elsker), og det vil kun give endnu flere problemer at have flere bogstaver, som er særegne for det danske sprog.

Sproget som levende historie
– Sproget har da ændret sig – og visse stavemåder er lavet om. Men det er stadig muligt at læse gamle bøger (endda med gotisk skrift), fordi stavemåderne trods alt ikke ligger milevidt fra dem, vi ser i dag.
– Begynder vi at stave ”logisk” nu, så vil man om 200 år ikke være i stand til at forstå det 21. århundredes dansk – for man underviser jo ikke i forældede stavemåder (skolerne har nok at gøre med at få lært børn og unge det aktuelle stof). Den almindelige dansker vil altså ikke om 200 år kunne gennemskue, at ”jeg” betyder ”jaj”. Det er nemt nok, når man går den ene (din) vej:
Ordet ”jeg” lyder som ”jaj” –> Det er nok det, du mener, når du skriver ”jaj”. Men om 200 år vil man formentlig ikke kunne regne baglæns. Hvis man stadig udtaler ”jeg” som ”jaj” og også staver det sådan, vil man glemme, at det gamle ord ”jeg” faktisk udtaltes ”jaj” og derfor er det samme som det nye ”jaj”. Altså vil det blive en meget større udfordring at læse gamle bøger og gammelt kildemateriale, og det synes jeg altså er synd. Vi vil få sværere ved at forstå de danskere, der har været her før os.
– At dansk retstavning trods alt har ændret sig så relativt lidt, som det er tilfældet, over relativt lang tid, gør også skriftsproget til et stykke historie i sig selv. Og det er naturligvis subjektivt, om man interesserer sig for historiske genstande, men det er i hvert fald værd at have med i sine overvejelser, at man sådan set gør vold på et historisk objekt, når man laver en sproglig ændring.

Jeg håber, du kan bruge det til noget smile

Emil ‘Deleet’ Kirkegaard

Mæd sjangse for at lyde mere arrogant end jaj er (velket er svært da jaj er majet arrogant), så er stort set alle disse nogle som jaj allerede kænder tel og enten ekke mener er någet stort problem æller er et overkommeligt problem. Deres parallæl-versjoner er formentlig alle sammen diskuteret i Cut Spelling Handbook, mæn de er et støkke tid siden at jaj læste bågen, så er ekke helt sekker.

Dær er stort set engen ændreng i grammatiske ræjler i Lyddansk. Åndtagelsen er IIRC at “af” og “ad” bliver tel “a” således at skelnen bortgår.

Lige mht. verb infinitiv-ændelserne, er de lyden tel sidst i infinitive verber jo blot schwa /ə/ som faktisk er /ə/ super rægelmæssig i dansk. /ə/ skrives næmlig altid E i dansk if. min åndersøgelse. De er hæller ekke en lyd som er assisosieret mæd Ø i dansk. Dær er en 0% sammenhæng mællem Ø og /ə/ if. min åndersøgelse. Mæn jaj er enig i at dæn mender om /ø/ og /ö/. Mine åndersøgelser legger frit på nættet og datasættene er dær osse, så ves man tror at jaj har lavet fajl, så kan man sæl kikke arbajdet æfter. http://emilkirkegaard.dk/lyddansk/

Jaj kan kun lige komme i tangker om en enkelt ændret bøjnengsræjel (stavelsesmæssigt), og de er -ING i tel dannelsen a substantiver; ex TO: “bøje”→-E +ING → “bøjning”, LD: “bøje” → -E +ING → “bøjneng”.

De er korrekt at ves man endfører Lyddansk, så er dær stadig ekke en 1-tel-1 sammænghæng mællem alle vokaler og bågstaver/digrafer, og omvændt, mæn resultatet er langt bædre end de nuværende system (og resultatet er udrajnet i essayet). En sådan perfækt løsneng ville enten være majet upraktisk at endføre æller umulig at endføre i praksis, og ves muligt så ville de tage lang tid.
Lyddansk er et moderat forslag (bl.a. ved at dær ekke endføres nye tajn æller gøres spesjælt majet mere brug a diakritiske tajn), som dær står utalige gange i Lyddansk-essayet. Jaj så dog gerne at man kom igang mæd problemerne istædet for at ‘kikke dæn anden vaj’ æller bilder saj end at de ekke kan lade saj gøre (historien viser fint at de kan lade saj gøre) mæns språget langsomt bliver dårligere og dårligere

Du har givet maj en udmærket opsummereng af di grånde som smarte mænnesker bruger tel at forsvare de nuværende system. Så tak for de. Jaj har i sende en skrive et længere essay engang som, på dansk, diskuterer alle disse problemstellenger.

Mia Skovsgaard Egander

Nu havde jeg jo egentlig sagt, at jeg ikke ville starte nogen lang diskussion, og det holder jeg fast i.
Men jeg vil da lige påpege, at der nok er en grund til, at du har hørt miine argumenter før. Jeg studerer dansk, hvor mit fokus klart er sproget. Jeg har ikke læst andres argumenter imod dit og lignende projekter, men at jeg uafhængigt finder frem til samme problemstillinger, siger vel noget om, at der kan være hold i dem? Hvis du blankt afviser dette, ja, så er du sgu lidt arrogant, det vil jeg give dig ret i.

Du har stadig et problem med for få bogstaver i alfabetet, så vidt jeg kan se. Du siger selv, at der ikke er én lyd per bogstav – så kan man jo strengt taget ikke “stave det, som det lyder”.

Men god fornøjelse med dit projekt. Jeg forbeholder mig dog retten til at tro, at det på ingen måde bliver gennemført smile

Emil ‘Deleet’ Kirkegaard

Når du ekke vel diskutere lyddansk mere, så kan du jo passende stoppe mæd at svare. Mædmendre at du altså vel diskutere någet andet æller snakke uden at diskutere (utængkeligt?!). smile

Jaj har allerede skrævet, at du har givet en fin opsummereng a di grånde som smarte mænnesker typisk kommer på når di hører om språg-reformer. De var åbenbart ekke tydeligt nok, så lad maj ændvidere sige, at dine pointer ekke er dåmme.

Bemærk at dette argumænt er ugyldigt:
1. Mia har lige lavet pointe A tel Emil.
2. Emil avviser Mia’s pointe mæd de samme.
Ergo, 3. Emil avviser Mia’s pointe blangkt.

De er muligt at en anden har lavet dæn samme pointe før og at jaj dængang brågte tiden på at åndersøje dæn.

Ves du mæd ‘strengt taget’ mener, at dær ekke er en 1-tel-1 sammenhæng fra lyd tel stavemåde, så ja, de er ret triviælt telfældet mæd lyddansk (1). Dansk ortografi er så elændig, at de ville kræve et upraktisk højt antal ændrenger ves man skulle gøre ortografien ‘helt fonetisk’ i en enkelt reform. Lyddansk er nætop moderat for at gøre de mere praktisk. Desuden har jaj ekke sagt någet om, at alle ændrengerne skulle endføres mæd de samme. Dær er fint muligt for at endføre dæm løbende fx gænnem en periode på 25 år. Dog er de mæd nogle a dæm en go idé dæm i en bestæmt rækkefølje.

Bemærk osse at dette argumænt er ugyldigt:
1. En lyddanks reform resulterer ekke i en perfækt sammenhæng mællem lyd og skrivemåde og mællem skrivemåde og lyd.
2. Vi vel gerne have en perfækt sammenhæng mællem lyd og skrivemåde og skrivemåde og lyd.
Ergo, 3. Vi bør ekke endføre lyddansk.

Pointen er ekke at lyddansk har en bædre sammenhæng, blot at de har en BÆDRE sammenhæng end TO.

De har du ret tel, og du får nok desværre ret. Uhældigvis for dæn danske befolkneng som helhed!